Öğretmenlerin Kariyerleri Bundan Sonra Uzman Olmayanların Vereceği Nota Bağlı.

Öğretmenlere yönelik engel çıkartıcı ve öğretmenliğin itibarını hırpalayıcı uygulamalara neredeyse her gün bir yenisi ekleniyor. MEB tarafından getirilen uygulama ile öğretmenlerin kariyerleri de uzman olmayan kişilerin yapacağı değerlendirmeye bırakılıyo

  • 10.03.2018 10:06:22
No icon

Eğitim İş Sendikası’nca hazırlanan ‘’Türkiye’de Öğretmen Olmak’’ başlıklı raporda, öğretmenlerin mesleki bilgi ve birikimi ile deneyimlerinin, meslek ve alan mezunu olmayan değerlendiriciler tarafından sorgulanmasının kabul edilemeyeceği vurgulandı. Raporda ‘’öğretmen olabilmek’’ için geçilen zorlu süreçler şöyle sıralandı; Bilmeyenler verecek Rapora göre, Performans Yönetmeliği’ndeki bilimsellik ve objektiflikten uzak yaklaşımlar şöyle: 
* Alanı hiç bilmeyen tüm değerlendiricilerin “Alan yeterliliği” konusunda not vermesi. 
* Okula hiç gelmeyen, ders bilgisi, ders aktarımı, ölçme değerlendirmenin ne olduğunu bilmeyen velinin öğretmen hakkında değerlendirmede bulunması. 
* Ders bilgisi, ders aktarımı, ölçme değerlendirmenin ne olduğunu bilemeyecek durumda olan öğrencinin, öğretmen hakkında değerlendirme yapması. 
* Okul müdürünün her bir dönemde 2 kez öğretmenin dersini izlemesi. * Alınan performans notlarına itiraz durumunda sürenin çok kısa olması (15 gün). * Öğretmenin sınava girmediği yıllar aldığı puan ile sınava girdiğinde aldığı puanlar çeliştiğinde mahkemelik olmanın kaçınılmazlığı. 


FORMLARDAKİ ‘İLGİNÇ’ İFADELER 


Alan bilgisi olmayanların öğretmenin “alan bilgisi”ni notlandırmaları 
* Beden dili ve ses tonunun etkili kullanılıp kullanılmadığının notlandırılması 
* Doğal çevre, tarihsel ve kültürel mirasın korunması duyarlılığının ölçülebilmesi 
* Kişisel bakım ve sağlığına dikkat edip etmediğinin sorgulanması (neye ve kime göre?) 
* Öğrencilerin milli manevi değerlere saygılı, evrensel değerlere açık bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunur.