İŞ BULMAK İÇİN OKUNACAK DUA

”Allahım! senin kolaylaştırdığın şey dışında kolay bir şey yoktur. Sen, istediğin zaman engebeli araziyi düzleştirirsin.” Amin… İş bulmak ve hayırlı bir iş bulmak için dua Her sabah namazından sonra evden çıkmadan önce iş görüşmesine giderken,iş arayışla

  • 24.09.2019 12:42:46
No icon

Bismillahirrahmannirrahim

“Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi’ lena min emrina reşeda”

Anlamı:”Ey Rabbimiz, bize katından rahmet ver ve işimizde bizim için muvafakiyet hazırla.”

Kehf Suresi / 10. ayet

Öğlen namazının farzından sonra bu dua çok faziletlidir bir bilseniz bu duanın her gün sabırla devam edildiği zaman rızık kapılarının açıldığını borçlu borçtan kurtulur,fakir rızıklanır,iş isteyen hayırlı bir iş bulur.

(3) defa : “Estağfirullahellezi la ilahe illa huvel hayyul kayyume ve etübü ileyh

(1) defa : “Allahümme entes selamü ve minkes selam tebarakte ya zel celali vel ikram

Amin  tüm işsiz  rızık kapısı arayan kardeşlerimizi hayırlı kapıalrı aç Rabbim.